top of page
KERJA-KERJA STRUKTUR ASAS BANGUNAN
21 Ogos 2017
Hotel De Palma, Shah Alam, Selangor

OBJEKTIF

  • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman jenis – jenis dan fungsi asas bangunan.

  • Memahami kaedah pengawasan dan kawalan kualiti dalam kerja – kerja pembinaan asas cetek dan dalam.

  • Mengenalpasti punca dan masalah yang sering berlaku di tapak.

SIAPA PATUT HADIR?

  • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera Penyelia Tapak, & Juruteknik. Perancang, Pengurus dan Penyelia Projek

  • Kontraktor dan Perunding Kejuruteraan

  • Badan Berkanun, Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran/Daerah

  • GLC, Anak Syarikat Kerajaan Negeri.

CCD/CPD

  • Pengiktirafan dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - 10 CCD

PENCERAMAH

Ir. Abdul Hadi bin Abdul Aziz

Pengarah

Cawangan Kejuruteraan Geoteknik

 

Berpengalaman lebih 25 tahun dalam rekabentuk dan pengawasan projek termasuk kerja – kerja Pembinaan struktur asas bangunan bagi projek – projek di bawah seliaan JKR Malaysia.

bottom of page