top of page
PENGENALAN REKABENTUK DAN PEMBINAAN CERUN

3 – 4 DISEMBER 2018

PERKASA HOTEL MT. KINABALU, KUNDASANG, SABAH

OBJEKTIF

Selepas menamatkan kursus ini, peserta akan:

 • dapat merancang berkaitan dengan pemilihan bumi jenis struktur penahan untuk perlindungan cerun;

 • didedahkan kepada rekabentuk , pertimbangan pembinaan dan penyelenggaraan cerun berdasarkan amalan terbaik di Malaysia.

SIAPA PATUT HADIR?

 • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera Awam, Penyelia Tapak & Juruteknik

 • Kakitangan Perbadanan, Majlis Bandaraya, Perbandaran / Daerah, Lembaga dan semua yang terlibat dalam kerja-kerja penyelenggaraan cerun

 • Kaki Tangan Perunding & Kontraktor

CCD/CPD

 • CIDB - 20 CCD

KANDUNGAN KURSUS

 • Penyiasatan Tapak Untuk Cerun

 • Kerja Lapangan, Penyiasatan Tanah, Ujian Makmal, Instrumentasi dan Kaedah Geofizik

 • Kerja Tanah dan Pemadatan

 • Jenis Tanah

 • Pelan dan Spesifikasi Kerja Tanah, Ujian Pemadatan dan Ketumpatan di Lapangan dan Compaction Test

 • Field Density Test dan Percubaan Pemadatan

 • Rekabentuk dan Pembinaan Cerun

 • Konsep dan Kaedah Penstabilan

 • Analisa Kestabilan Cerun

 • Kawalan Hakisan

 • Keperluan Saliran dan Kajian Kes

 • Rekabentuk dan Pembinaan Tembok Penahan

 • Kestabilan Tembok Penahan

 • Jenis Tembok

 • Jenis Tetulang

 • Kajian Kes

 • Rekabentuk dan Pembinaan Cerucuk

 • Jenis Cerucuk

 • Kaedah Pemasangan

 • Keupayaan Struktur dan Geoteknik dan Ujian di Lapangan

 • Lawatan Tapak (Pengangkutan disediakan)

PENCERAMAH

 • Ir. Jimjali Ahmed

 • Ir. Fazlee Daud

       Kumpulan Ikram Sdn Bhd

bottom of page