top of page
PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN NILAI (VM)
11-12 September 2017
Hotel WP, Kuala Lumpur

OBJEKTIF

 

Setelah menamatkan kursus, peserta akan dapat :

 • Memahamikepada teori pengurusan nilai (VM) dan amalan-amalan yang terbaik.

 • Memahami kepentingan serta panduan asas mengenai teknik pengurusan lain sebagai alat percuma dalam pelaksanaan projek

SIAPA PATUT HADIR?

 • Semua pegawai instistusi kerajaan yang terlibat dalam perancangan projek dan perolehan

 • Majlis Tempatan, Badan Berkanun, GLC

 • Kontraktor, Pemaju dan Perunding

 • Syarikat-syarikat Utiliti

KANDUNGAN KURSUS

 • Isu-isu Pelaksanaan Projek

 • Definisi VM

 • Konsep VM

 • Faedah VM

 • Pendekatan & Keperluan VM

 • Pelan Kerja VM

 • Analisis Fungsi

 • FAST Diagram

 • Fasa Kreativiti & Penilaian

 • Fasa Pembangunan & Cadangan

 • Mengurus Kajian VM

 • Halangan

 • Pengurusan Risiko

 • Partnering

 • Definisi dan Konsep LCC

 • Unsur & Pelaksanaan LCC

 • Konsep Nilai Masa Wang

 • Latihan Berkumpulan

CCD/CPD

CIDB - 20 CCD

bottom of page