top of page
PENGENALAN KEPADA KERJA PEMBINAAN
STRUKTUR ASAS BANGUNAN DAN TEMBOK PENAHAN 

19 - 20 Oktober 2020

HOTEL PREMIERA, KUALA LUMPUR

OBJEKTIF

  • Memahami jenis-jenis tembok penahan dan kegunaannya serta meningkatkan kefahaman akan faktor pemilihan jenis struktur tembok penahan yang perlu digunakan.

  • Memahami asas pengawasan kerja-kerja pembinaan struktur tembok penahan dan ujian-ujian yang perlu dilaksanakan.

  • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman jenis dan fungsi asas bangunan dan kaedah pengawasan serta kawalan kualiti dalam kerja-kerja pembinaan asas cetek dan dalam.

  • Mengenalpasti punca dan masalah yang sering berlaku di tapak.

SIAPA PATUT HADIR?

  • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera, Arkitek, Elektrikal, Mekanikal, Juruukur Bahan, Penyelia Tapak & Juruteknik

  • Kakitangan Perbadanan, Majlis Bandaraya, Perbandaran/ Daerah, Lembaga dan semua yang terlibat dalam kerja - kerja tanah

  • Perunding & Kontraktor, Sub Kontraktor, Kerani Tapak, Site Agen, Jurutera Tapak, Pengurus Projek dan Perunding Kejuruteraan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENCERAMAH

Ir. Abdul Hadi bin Abdul Aziz

 

Berpengalaman lebih 30 tahun dalam rekabentuk dan pengawasan projek termasuk kerja-kerja pembinaan struktur tembok penahan dan asas bangunan bagi projek-projek dibawah seliaan JKR Malaysia. Jawatan terakhir beliau di JKR adalah sebagai Pengarah Cawangan Kejuruteraan Geoteknik.

tembokpenahan1.png
bottom of page