top of page

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

  • Memahami tatacara pengurusan wang kos prima (WKP) / wang peruntukan sementara (WPS) di dalam kontrak.

  • Memahami tatacara pelaksanaan arahan perubahan kerja (APK) dan pelarasan harga kontrak (PHK).

  • Memperjelaskan tanggungjawab semua pihak terlibat.

KANDUNGAN KURSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD/CPD

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

BQSM 

PENCERAMAH

Sr. Zawiyah@Zalina Mat Zain

Jabatan Kerja Raya, Malaysia

 

Berkelulusan AdvDip(QS)(ITM) dan MSc. Integrated Construction  Project Mgmt. (UITM). Mula bekhidmat di JKR Malaysia pada tahun 1993 dan kini di tempatkan di Cawangan Kontrak Ukur Bahan sebagai Jurukur Bahan Penguasa Kanan. Beliau juga terlibat secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan bagi projek-projek RMK11 di bawah kendalian JKR.

PROSEDUR KONTRAK – PENGURUSAN WANG KOS PRIMA, WANG PERUNTUKAN SEMENTARA, ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK
24 – 25 FEBRUARI 2020
HOTEL PREMIERA, KUALA LUMPUR
APK.jpg
bottom of page