top of page
TATACARA PENGURUSAN DAN PEROLEHAN SEBUTHARGA BAGI PROJEK KERAJAAN
28 Oktober 2020
Hotel Cititel, Georgetown, Pulau Pinang

OBJEKTIF

 

Di akhir kursus ini peserta akan dapat:

 • Tatacara pengurusan perolehan secara sebutharga yang betul mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan.

 • Tanggungjawab semua pihak terlibat.

 • Isu/masalah yang timbul semasa perolehan secara sebutharga dilakukan.​

KANDUNGAN KURSUS

 • Pengenalan Jenis Perolehan

 • Prinsip & Akauntabiliti

 • Perolehan Secara Sebutharga
  -    Jenis perolehan sebutharga
  -    Tatacara

 • Perolehan secara sebut harga
  -    Tanggungjawab & peranan pegawai pengawal & urusetia
  -    Skop dan had nilai

 • Perolehan secara sebut harga
  -    Proses pelawaan sebutharga
  -    Syarat-syarat am & senarai semak
  -    Tatacara pelawaan & penerimaan
  -    Proses pelaksanaan kerja
  -    Perubahan & perlanjutan tempoh kontrak
  -    Rumusan
   

CCD/CPD

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 

BQSM Applied

PENCERAMAH

Sr. Zawiyah@Zalina Mat Zain

Jabatan Kerja Raya, Malaysia

 

Berkelulusan AdvDip(QS)(ITM) dan MSc. Integrated Construction  Project Mgmt. (UITM). Mula bekhidmat di JKR Malaysia pada tahun 1993 dan kini di tempatkan di Cawangan Kontrak Ukur Bahan sebagai Jurukur Bahan Penguasa Kanan. Beliau juga terlibat secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan bagi projek-projek RMK11 di bawah kendalian JKR.

bottom of page