top of page

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

  • Memahami prosedur pengurusan dan pentadbiran kontrak kaedah reka dan bina.

  • Memahami tatacara dan amalan terkini.

  • Memperjelaskan tanggungjawab semua pihak terlibat dan isu yang berbangkit.

KANDUNGAN KURSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD/CPD

BQSM - 6 poin

PENCERAMAH

Sr. Zawiyah@Zalina Mat Zain

Jabatan Kerja Raya, Malaysia

 

Berkelulusan AdvDip(QS)(ITM) dan MSc. Integrated Construction  Project Mgmt. (UITM). Mula bekhidmat di JKR Malaysia pada tahun 1993 dan kini di tempatkan di Cawangan Kontrak Ukur Bahan sebagai Jurukur Bahan Penguasa Kanan. Beliau juga terlibat secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan bagi projek-projek RMK11 di bawah kendalian JKR.

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN  KONTRAK REKA & BINA

23-24 NOVEMBER 2020

HOTEL PREMIERA, KUALA LUMPUR

d&b.png
bottom of page