top of page

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

  • Memahami tatacara pengurusan kontrak dalam penyediaan surat setuju terima (SST) dan proses bayaran keamjuan kerja.

  • Memahami tatacara pemberian lanjutan masa dan kenaan denda/penalti atau LAD serta penamatan kontrak

  • Pengenalan kepada kaedah menangani sebarang pertikaian yang berlaku.

KANDUNGAN KURSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD/CPD

BQSM 

PENCERAMAH

Sr. Zawiyah@Zalina Mat Zain

Jabatan Kerja Raya, Malaysia

 

Berkelulusan AdvDip(QS)(ITM) dan MSc. Integrated Construction  Project Mgmt. (UITM). Mula bekhidmat di JKR Malaysia pada tahun 1993 dan kini di tempatkan di Cawangan Kontrak Ukur Bahan sebagai Jurukur Bahan Penguasa Kanan. Beliau juga terlibat secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan bagi projek-projek RMK11 di bawah kendalian JKR.

PROSEDUR KONTRAK DALAM PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA, BAYARAN PENDAHULUAN DAN INTERIM, PEMBERIAN LANJUTAN MASA, KENAAN DENDA, PENAMATAN DAN PERTIKAIA
14 – 15 SEPTEMBER 2020
HOTEL PREMIERA, KUALA LUMPUR
sst.png
bottom of page