top of page
PERANCANGAN DAN PENJADUALAN PROJEK
(APLIKASI MICROSOFT PROJECT)
25-27 September 2017
Hotel De Palma, Ampang

OBJEKTIF

  • Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan dalam penggunaan aplikasi MS Project untuk memantau sesebuah projek dengan kaedah Critical Path Method (CPM). Metodologi kursus adalah melalui ceramah dan ‘hands on’. MS Project merupakan salah satu ‘tools’ dalam pemantauan, pengawalan dan pengesahan dalam pelaksanaan semua projek-projek terutama dalam projek pembinaan, serta memahami konteks dan amalan terbaik dalam pengurusan projek

SIAPA PATUT HADIR?

  • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera Awam, Penyelia Tapak bina, Juruteknik Awam

  • Kontraktor, Pemaju dan Perunding Kejuruteraan

  • Majlis Tempatan, Badan Berkanun, GLC

KANDUNGAN KURSUS

 

 

CCD/CPD

  • CIDB - 20 CCD

PENCERAMAH

  •   DR. AHMAD YUSNI BAHAUDIN

Universiti Utara Malaysia

 

PhD In Project Management

MSc In Construction Management

  •   AHMAD ABDUL SHAHID BIN MOHAMAD

JKR Malaysia

bottom of page