top of page
PERANCANGAN DAN PENJADUALAN PROJEK (CPM)
7-9 NOVEMBER 2022
HOTEL PREMIERA, KUALA LUMPUR

OBJEKTIF

  • Memahami kaedah menilai program perancangan dan penjadualan projek (CPM)  yang telah dibuat.

  • Memahami kaedah memantau projek menggunakan program perancangan dan penjadualan projek (CPM)  serta keperluan membuat semakan dan penjadualan semula jika aktiviti projek tidak mematuhi penjadualan asal.

  • Memahami kaedah menentukan bilangan hari EOT yang layak diberikan kepada pihak kontraktor.

KANDUNGAN KURSUS

 

 

 

 

CCD/CPD

BEM Applied​

BQSM Applied

PENCERAMAH

Zainal Abidin bin Sin

Berkelulusan B.E (Hons) Civil dan Master In Project Mgmt. (UTM). Pernah berkhidmat selama 28 tahun di JKR sehingga tahun 2021.. Beliau aktif dalam memberi khidmat nasihat dan sebagai tenaga pengajar khusus dalam CPM kepada agensi pelaksana  kerajaan.

Pra-Syarat Peserta

  • Sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan asas dalam Microsoft Project dan penyediaan CPM

  • Peserta dikehendaki membawa laptop masing-masing.

CPM2022.png
bottom of page