top of page
PERANCANGAN DAN PENJADUALAN PROJEK (CPM)
27- 29 NOVEMBER 2023
HOTEL PREMIERA, KUALA LUMPUR

OBJEKTIF

  • Memahami kaedah menilai program perancangan dan penjadualan projek (CPM)  yang telah dibuat.

  • Memahami kaedah memantau projek menggunakan program perancangan dan penjadualan projek (CPM)  serta keperluan membuat semakan dan penjadualan semula jika aktiviti projek tidak mematuhi penjadualan asal.

  • Memahami kaedah menentukan bilangan hari EOT yang layak diberikan kepada pihak kontraktor.

KANDUNGAN KURSUS

 

 

 

 

CCD/CPD

BEM Applied​

BQSM Applied

PENCERAMAH

Ir Nurul Ain Hanina Mohamad Fodzi

Berkelulusan B.E (Hons) Civil. (UTM). Kini beliau sedang berkhidmat di Project Management Office,Cawangan Jalan JKR dan aktif dalam memberi khidmat nasihat serta  tenaga pengajar khusus dalam CPM kepada agensi pelaksana  kerajaan.

Pra-Syarat Peserta

  • Sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan asas dalam Microsoft Project dan penyediaan CPM

  • Peserta dikehendaki membawa laptop masing-masing.

CPM2022.png
bottom of page