top of page
FORENSIK GEOTEKNIK
20 September 2018
Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur

OBJEKTIF

  • Memahami bagaimana siasatan tanah dilakukan.

  • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dalam pemantauan tanah.

  • Mengetahui cara penyiasatan dalam kegagalan geoteknik.

SIAPA PATUT HADIR?

  • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera, Arkitek, Elektrikal, Mekanikal, Juruukur Bahan, Penyelia Tapak & Juruteknik

  • Kakitangan Perbadanan, Majlis Bandaraya, Perbandaran/ Daerah, Lembaga dan semua yang terlibat dalam kerja - kerja tanah

  • Perunding & Kontraktor, Sub Kontraktor, Kerani Tapak, Site Agen, Jurutera Tapak, Pengurus Projek dan Perunding Kejuruteraan.

CCD

  • Pengiktirafan dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - 10 CCD

PENCERAMAH

Ir. Abdul Hadi bin Abdul Aziz

 

Berpengalaman lebih 25 tahun dalam rekabentuk dan pengawasan projek termasuk kerja – kerja Pembinaan struktur asas bangunan bagi projek – projek di bawah seliaan JKR Malaysia.

bottom of page