top of page
PERANCANGAN DAN PENJADUALAN PROJEK
(APLIKASI MICROSOFT PROJECT)
6 - 8 OGOS 2018
Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur

OBJEKTIF

​​

  • Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan pendedahan dalam penggunaan aplikasi MS project untuk memantau sesebuah projek dengan kaedah Critical Path Method (CPM). Metodologi kursus adalah melalui ceramah dan 'hands on'. MS Project merupakan salah satu 'tools' dalam pemantauan, pengawalan dan pengesahan dalam pelaksanaan semua projek - projek terutama dalam projek pembinaan, serta memahami konteks dan amalan terbaik dalam pengurusan projek.

SIAPA PATUT HADIR?

  • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera, Penyelia Tapak, Juruteknik, Pembantu Teknik, Kerani Tapak

  • Perancang, Pengurus & Penyelia Projek

  • Juruukur Bahan, Pegawai Perolehan / Agen Tapak

  • Kontraktor, Pemaju Perumahan dan Perunding Kejuruteraan

  • Badan Berkanun, Majlis Tempatan, GLC, Anak Syarikat Kerajaan Negeri

CCD

  • Pengiktirafan dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - 20 CCD

PENCERAMAH

Dr. Ahmad Yusni Bahaudin

Universiti Utara Malaysia

Ahmad Abdul Shahid bin Mohamad

JKR Malaysia

bottom of page