top of page
KURSUS PENGURUSAN KONTRAK: MEMAHAMI APAKAH AKAUN MUKTAMAD, ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA BAGI KONTRAK
8 - 9 April 2019
Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur

OBJEKTIF

  • Digunakan sebagai panduan kepada pihak yang terlibat di dalam urusan tender dan kontrak.

  • Prosedur pengurusan kontrak dalam penyediaan akaun muktamad.

  • Pemahaman kepada tanggungjawab pegawai yang terlibat.

SIAPA PATUT HADIR?

  • Pasukan Pengurusan Projek, Ahli - ahli Professional Arkitek, Jurutera Awam, Jurutera Mekanikal & Elektrikal, Juruukur Bahan, Pegawai Penguasa, Pengarah Projek, Pentadbir Kontrak, Pegawai - pegawai Kerajaan yang terlibat dalam perlaksanaan projek, Pegawai Perolehan, Pegawai Kewangan, Pegawai Audit, Kontraktor, Sub-Kontraktor, Pembekal dan semua ahli industri binaan. Pambantu Jurutera, Penyelia Tapak & Juruteknik. Perancang, Pengurus dan Penyelia Projek.

  • Badan Berkanun, Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran/ Daerah

  • GLC, Anak Syarikat Kerajaan Negeri

CCD/CPD

  • Pengiktirafan dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - 20 CCD

  • Lembaga Juruukur Bahan Malaysia –  Mata CPD

PENCERAMAH

Sr. Hashimah Harun

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda B.Sc. Quantity Surveying dari Universiti Teknologi Malaysia. Merupakan seorang Juruukur Bahan yang berpengalaman luas dalam pantadbiran kontrak kerajaan. Berpengalaman selama hampir 37 tahun dalam pengurusan projek, perolehan dan pengurusan kontrak dalam projek bangunan dan infrastruktur. Berpengalaman luas sebagai pengurus projek antaranya kerja menaik taraf Pusat Akuatik di Bukit Jalil bagi Sea Games, Kuala Lumpur. Terlibat juga dalam projek pembaharuan di Pusat Sains Negara dan banyak lagi projek infrastruktur.

bottom of page