top of page
PENGURUSAN SEBUTHARGA KERAJAAN
16 Jun 2017
Hotel Cititel, Georgetown, Pulau Pinang

OBJEKTIF

 

Di akhir kursus ini peserta akan dapat:

 • Tatacara pengurusan perolehan secara sebutharga yang betul mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan.

 • Tanggungjawab semua pihak terlibat.

 • Isu/masalah yang timbul semasa perolehan secara sebutharga dilakukan.​

SIAPA PATUT HADIR?

 • Jurukur Bahan, Pembantu Jurukur Bahan, Pegawai Perolehan & Agen Tapak

 • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera Penyelia Tapak, & Juruteknik. Perancang, Pengurus dan Penyelia Projek

 • Kontraktor dan Perunding Kejuruteraan

 • Badan Berkanun, Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran/Daerah

 • GLC, Anak Syarikat Kerajaan Negeri.

KANDUNGAN KURSUS

 • Pengenalan

 • Tanggungjawab Pegawai / Pengawal/Ketua Jabatan

 • Skop & Had Nilai Sebut Harga

 • Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja

 • Pelawaan Sebut Harga

 • Senarai Semakan & Syarat Am

 • Tatacara Mengurus & Penilaian Sebut Harga

CCD/CPD

Pengiktirafan dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - 10 CCD

BQSM Applied

PENCERAMAH

Sr. Norshimah binti Meon

 

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda B.Sc. Quantity Surveying, Ijazah Sarjana M. Sc. Facilities Management dari Universiti Teknologi Malaysia. Sebelum ini pernah berkhidmat dengan Jabatan Kerja Raya Malaysia selama 35 tahun.

bottom of page