top of page

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

  • Memahami cara pengurusan tender dan sebutharga kerajaan mengikut dasar dan garis panduan yang ditetapkan.

  • Pengenalan kepada dasar kerajaan yang terkini.

  • Tanggungjawab semua pihak terlibat.

  • Isu/masalah yang timbul semasa mempertingkatkan kefahaman ke atas fasal -  fasal penting dalam pentadbiran kontrak.

KANDUNGAN KURSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPD

BEM Applied

BQSM Applied

PENCERAMAH

Sr. Roslan Ahmad

 

Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Juruukur Bahan daripada UTM dan sedang bekhidmat di Cawangan Kontrak & Ukur Bahan, JKR Malaysia bermula dari tahun 1999 sehingga sekarang. Beliau berpengalaman luas di dalam mengendalikan projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) khusus dalam dalam pengurusan kontrak. 

PENGURUSAN SEBUTHARGA DAN TENDER KERAJAAN
11-12 September 2022
Hotel Premiera, Kuala Lumpur
silibus_sharga_tender.jpg
bottom of page