top of page
PENGURUSAN SISTEM MODULAR BANGUNAN (IBS)
29-30 November 2017
Hotel Quality, Kuala Lumpur

OBJEKTIF

 • Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan perlaksanaan IBS di tapak bina.

 • Memahami kaedah pengurusan, pemasangan dan pengawasan sistem IBS.

 • Mengenalpasti punca dan masalah IBS yang sering berlaku di tapak bina.

SIAPA PATUT HADIR?

 • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera Awam, Penyelia Tapak bina, Juruukur Bahan, Juruteknik

 • Kementerian, Badan - badan dan Agensi Kerajaan, Majlis Tempatan, Badan Berkanun, Institusi Pengajian Tinggi

 • Perunding dan Kontraktor, GLC, Anak Syarikat Kerajaan Negeri.

KANDUNGAN KURSUS

​​

 • Pengenalan

 • Pelaksanaan IBS

 • Pengenalan kepasa Lukisan IBS & Katalog IBS JKR

 • Lukisan Rekabentuk, Pembinaan dan Shop Drawing

 • Modular Design Rules MS 1064

 • IBS Score

 • IBS Checklist

 • Product Tolerance

 • Do's and Don'ts

 • IBS Site Preparation

 • Lawatan ke Kilang Precast

PENCERAMAH

 

IR. MOHD AZHARI BIN MOHD SALLEH

JKR Malaysia

EN. MOHD SAIFUL ADLI BIN ABDUL KARIM

NS Prefab Consultancy

bottom of page