top of page
PENGURUSAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA PROJEK KERAJAAN
29 - 30 April 2019
Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur

OBJEKTIF

  • Memberi kefahaman kepada tugas dan peranan penyelia tapak bina untuk memastikan projek disiapkan mengikut tempoh kontrak, kos yang munasabah, mengikuti pelan dan spesifikasi serta memenuhi kehendak pelanggan.

  • Memberi pendedahan kepada isu-isu semasa pembinaan dan amalan terbaik dalam pengurusan rekod di tapak bina.

SIAPA PATUT HADIR?

  • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera, Arkitek, Elektrikal, Mekanikal, Juruukur Bahan, Penyelia Tapak & Juruteknik.

  • Kakitangan Perbadanan, Majlis Bandaraya, Perbandaran / Daerah, Lembaga dan semua yang terlibat dalam kerja - kerja tapak bina.

  • Perunding & Kontraktor, Sub Kontraktor, Kerani Tapak, Site Agen, Jurutera Tapak, Pengurus Projek dan Perunding Kejuruteraan.

  • GLC, Anak Syarikat Kerajaan Negeri.

KANDUNGAN KURSUS

i. Skop Tugas Penyelia Tapak Bina

ii. Organisasi Penyeliaan Tapak Bina

iii. Carta Organisasi & Aliran Tanggungjawab

iv. Pengesanan Kemajuan Kerja

v. Rekod Tapak Bina

vii. Isu - isu di Tapak Bina

viii. Lanjutan Masa

ix. Perakuan Siap Kerja & DLP

x. Ganti Rugi (LAD) & Kerja Tak Siap (PKTS)

xi. Penamatan & Pengambilan Kerja Kontraktor

xii. Bayaran Pendahuluan dan Interim

xv. Perakuan Akaun & Bayaran Muktamad

CCD

CIDB - 20 CCD

PENCERAMAH

 

DR. MOHD NOR RASHIDI BIN AB. JALIL

Pengurus Besar Pembinaan

JKR Malaysia

bottom of page