top of page
KERJA PENYIASATAN TAPAK DAN UJIAN MAKMAL
28-29 Ogos 2017
Hotel WP, Kuala Lumpur

OBJEKTIF

 

Peserta akan dapat;

 • Memahami kaedah, cara dan proses untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan keadaan tanah di berbagai lokasi dan kedalaman di kawasan tapak cadangan pembinaan.

 • Mengenalpasti atau mendapatkan lokasi, susunan, ketebalan dan kekuatan setiap strata tanah termasuk jenis jenis tanah, ketegasan struktur dan stratifikasinya.

 • Mengenalpasti jenis, kekerasan, keterangan serta kedalaman batu asas di sesuatu tempat.

 • Mengenalpasti kedudukan paras serta tekanan-tekanan air tanah di sesuatu kawasan.

SIAPA PATUT HADIR?

 • Jurutera Awam, Pembantu Jurutera Awam, Penyelia Tapak bina, Juruteknik Awam

 • Kontraktor, Pemaju dan Perunding Kejuruteraan

 • Majlis Tempatan, Badan Berkanun, GLC

KANDUNGAN KURSUS

 • Tujuan Penyiasatan Tapak

- Rekabentuk 

- Pembinaan 

- Kesan terhadap perubahan

 • Kos Penyiasatan Tapak

 • Peringkat-Peringkat Penyiasatan

- Kajian Meja

- Tinjauan Tapak

- Penyiasatan Tanah

- Pensampelan

 • Ujian Makmal

 • Kajian Kes

 • Lawatan Makmal

CCD/CPD

CIDB - 20 CCD

PENCERAMAH

IKRAM 

Brochure
bottom of page