top of page

 

 

 

 

 

OBJEKTIF

  • Memahami tatacara pengurusan wang kos prima (WKP) / wang peruntukan sementara (WPS) di dalam kontrak.

  • Memahami tatacara pelaksanaan arahan perubahan kerja (APK) dan pelarasan harga kontrak (PHK).

  • Memperjelaskan tanggungjawab semua pihak terlibat.

KANDUNGAN KURSUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCD/CPD

BQSM Applied

BEM Applied

PENCERAMAH

Sr. Zawiyah@Zalina Mat Zain

Berkelulusan AdvDip(QS)(ITM) dan MSc. Integrated Construction  Project Mgmt. (UITM). Pernah bekhidmat di JKR Malaysia bermula dari tahun 1993 sehingga tahun 2022. Beliau berpengalaman luas di dalam mengendalikan projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) khusus dalam dalam pengurusan kontrak.

PENGURUSAN WANG KOS PRIMA, WANG PERUNTUKAN SEMENTARA, ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK
28 – 29 NOVEMBER 2020

HOTEL PREMIERA, KUALA LUMPUR
APK2022.png
bottom of page